...

Atrakcyjność

Jak feromony wpływają na atrakcyjność? Pytanie tak postawione zawiera pewną dwuznaczność. „Jak?” – czyli jak to się dzieje, że wpływają na atrakcyjność i „jak”, czyli jaki jest tego wpływu efekt. Co do mechanizmu działania feromonów mam na ten temat własną teorię, popartą bezpośrednimi obserwacjami. Każdy człowiek produkuje przez skórę własne feromony, odpowiednie do jego naturalnej atrakcyjności. Feromony syntetyczne, które kupujemy w flakonach na tej czy innej stronie internetowej, odpowiadają składem chemicznym i stężeniem feromonom super-atrakcyjnej osoby. Feromonom boga seksu i uwodzenia. Kiedy nakładamy je na skórę, mieszają się z feromonami naszymi własnymi i wzmacniają je. Co do drugiego tematu, czyli efektu, jaki feromony wywierają na naszą atrakcyjność, wynika on w sposób oczywisty z tego, co napisałem powyżej. Dzięki feromonom...

Zobacz!